Aborcja w Polsce

W Polsce aborcja dopuszczona jest przez prawo w trzech wyjątkowych przypadkach:
1. “ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej”;
2. “badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”;
3. “zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego” (np. kazirodztwo, gwałt).

Gdzie wykonać aborcje w Polsce?

Gdzie wykonać aborcję w Polsce?

Zabieg przerwania ciąży w Polsce jest absolutnie zakazany. Wyjątki stanowią dwa rygorystyczne odstępstwa. Niestety, ostatnimi czasy Trybunał Konstytucyjny zakazał jeden z najczęstszych powodów, stanowił bowiem ponad 90% przypadków dokonywanych aborcji w Polsce. Aktualnie sytuacja na terenie naszego kraju jest bardzo trudna dla każdej z kobiet. Pomocy mogą szukać tylko za granicami Polski. Pomimo tego, że aborcja w Polsce jest całkowicie zakazana, to w Czechach kliniki aborcyjne bardzo chętnie i w sposób legalny mogą pomóc.

Usunięcie ciąży w Polsce

Wyróżniamy 2 metody aborcji - chirurgiczną i farmakologiczną:


Aborcja chirurgiczna - bezpieczny zabieg w Klinice ginekologicznej za granicą. Pobyt w klinice trwa ok. 3 godzin, natomiast sam zabieg 20 minut. Na miejscu są wykonywane wszystkie badania oraz sprawdzany stan zdrowia pacjentki. Przerwanie ciąży to zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Z tego powodu pacjentka nie odczuwa bólu. Zmniejsza również ryzyko powikłań i skutków ubocznych, takich jak obfite krwawienie, gorączka i infekcje. Zabieg nie jest legalny w Polsce.

Aborcja Farmakologiczna - czyli usuwanie ciąży przy pomocy tabletek poronnych. Działanie tabletek powoduje bardzo duże skurcze dzięki którym płód może zostać wydalony z macicy. Najczęściej po aborcji farmakologicznej trzeba iść do sprawdzonego ginekologa na łyżeczkowanie macicy. Jeżeli tego nie zrobimy, niewydalone resztki płodu zgniją w macicy. Usuwanie ciąży tym sposobem nie jest legalne w Polsce.

Gdzie i do kiedy można dokonać aborcji?

W Czechach i na Słowacji panuje bardzo liberalny system w związku z usuwaniem ciąży. Nie istnieją żadne przeszkody prawne, jedynie ograniczenie czasowe (do 12 tygodnia ciąży).
- Kobieta ciężarna nie ponosi odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży.
- Polskie prawo karne nie przewiduje możliwości karania osób, które dokonały aborcji na terenie państwa dopuszczającego legalność tego zabiegu.
- Nie jest wymagana wizyta u ginekologa przed przyjazdem do naszej kliniki. Przeczytaj więcej na temat usuwania ciąży lub umów się na zabieg.

Aborcja w Polsce

Aborcja Polska

Aborcja na terenie Polski rzadko kiedy odbywa się w sposób legalny. Kobiety wybierają podziemie aborcyjne, które niesie za sobą szereg niebezpieczeństw. Nie można się dziwić, dostęp do aborcji jest wręcz niemożliwy. Kobietom w potrzebie pozostają trzy możliwości:

  1. Wykorzystać podziemie aborcyjne w Polsce,
  2. Zamówić tabletki poronne online, z reguły jednak będą to substytuty, uważaj!
  3. Odwiedzić klinikę aborcyjną za granicą, na przykład w Czechach. W naszej klinice można zdecydować się na usuwanie ciąży metodą chirurgiczną.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest status prawny aborcji w Polsce?

W Polsce aborcja jest surowo ograniczona prawem. Obecnie legalna jest tylko w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa, takiego jak gwałt lub kazirodztwo.

Jakie są alternatywy dla aborcji w Polsce?

W przypadku, gdy aborcja nie jest dostępna lub nie jest wyborem kobiety, istnieje alternatywa jaką jest wyjazd do innego kraju, np. Aborcja Czechy.

Jakie są konsekwencje prawne dla osób wykonujących aborcję niezgodną z obowiązującym prawem?

W Polsce przeprowadzenie aborcji niezgodnie z obowiązującym prawem jest nielegalne i podlega karze. Osoby wykonujące aborcję nielegalnie mogą być karane grzywną lub nawet pozbawieniem wolności.

Czy aborcja w Polsce jest refundowana przez system opieki zdrowotnej?

W Polsce aborcja nie jest ogólnie refundowana przez system opieki zdrowotnej. Jednak w przypadkach, gdy aborcja jest przeprowadzana zgodnie z prawem (na przykład ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia kobiety), koszty mogą być pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne. Warto skonsultować się z lekarzem lub ubezpieczycielem w celu uzyskania informacji na ten temat.

Podsumowanie

Aborcja w Polsce jest surowo ograniczona prawem i dozwolona jedynie w dwóch wyjątkowych przypadkach, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia kobiety lub wynik przestępstwa. W ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny wprowadził dodatkowe restrykcje, co sprawiło, że aborcja stała się jeszcze trudniej dostępna dla kobiet.

Zakaz aborcji w Polsce skłania wiele kobiet do poszukiwania pomocy za granicą, szczególnie w Czechach, gdzie istnieje bardziej liberalny system i funkcjonują legalne kliniki aborcyjne. W Polsce aborcja rzadko odbywa się w sposób legalny, a kobiety pozostają z ograniczonymi opcjami, takimi jak korzystanie z podziemia aborcyjnego, zamawianie tabletek poronnych online lub konieczność zaplanowania wyjazdu za granicę.

Pytania dotyczące statusu prawego aborcji, alternatyw oraz konsekwencji prawnych dla osób wykonujących aborcję nielegalnie są istotne. W Polsce aborcja nie jest refundowana przez system opieki zdrowotnej, chociaż w niektórych przypadkach koszty mogą być pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne, gdy jest przeprowadzana zgodnie z prawem.

Sytuacja aborcyjna w Polsce jest kontrowersyjna i nadal budzi wiele pytań dotyczących etyki, prawa kobiet do decydowania o swoim ciele oraz dostępu do bezpiecznych procedur medycznych.